Kontakty

  • Jinonická 80, 158 00 Praha 5
  • +420 222 266 700
  • info@testo.cz
  • www.testo.cz

Testo Česká republika na Aquatherm Praha®

Hala 3, stánek 310

Testo vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy  spalin, detekce úniku plynu, přístroje  pro servis  chladicích a klimatizačních zařízení, termografii, měřicí systémy se sběrem dat a přístroje pro měření elektrických veličin. Testo provádí akreditovanou a neakreditovanou kalibraci měřidel.

Aquatherm-praha.com