Vystavovat na veletrhu Aquatherm® Praha

Staňte se součástí veletrhu Aquatherm® Praha, získejte nové potenciální
zákazníky a rozvíjejte své podnikání.

Proč se zúčastnit veletrhu?

Covidová pandemie nás změnila, zasáhla do našich pracovních i osobních životů. A všichni jsme si ověřili, že i v současné hypermoderní době s nepřebernými možnostmi online komunikace nelze osobní kontakt ničím nahradit. Během působení na veletrhu lidé zapojí všech pět smyslů. A to žádná technologie nepřekoná. Přestože se obchod postupem času odosobňuje, vytvořené vztahy a vazby jsou trvalé. A o čem to v poslední době můžeme tvrdit…

Odbornost a profesionalita

Jediný odborný veletrh vyprofilovaný striktně v rámci TZB s celorepublikovou působností pod záštitou a ve spolupráci s odbornými institucemi, akademiky a odbornými partnery.

Doprovodný program

Čtyřdenní doprovodný program napříč oborem TZB s aktuálními tématy a zajímavými hosty – konference, workshopy, kulaté stoly, panelové diskuze…

Zacílení

Přestože se veletrh profiluje více v rámci B2B klientely, nezapomínáme na koncové klienty co do obsazenosti veletrhu, tak i doprovodného programu.

Pravidelný kontakt

Pravidelný mailing informací o veletrhu a doprovodných aktivitách, pozvánek od vystavovatelů na 40 000 aktualizovaných emailových adres.

Mediální podpora

Reklamní kampaň ve spolupráci s odbornými agenturami v offline i online médiích s rozpočtem přesahujícím 3 mil. Kč, navíc vydáváme vlastní noviny Aquatherm Times s rozsevem na 25 000 poštovních adres.

Mezinárodnost

Mezinárodní portfolio zastoupených značek a aktivní akvizice vystavovatelů i návštěvníků v zahraničí.

Vybrané realizace

Prezentační možnosti

Vystavovatelům na veletrhu Aquatherm® nabízíme doplňkové prezentační možnosti. Nabídkový katalog Vám zašleme na vyžádání: e-mail: aquatherm-praha@mdlexpo.com

Inzerce v tištěných Aquatherm Times

Vlastní noviny, které vydáváme při příležitosti pořádaných veletrhů Aquatherm Praha a Nitra a zasíláme poštou na databázi 30 000 aktualizovaných poštovních adres jak v Čechách, tak i na Slovensku. Díváme se na obor TZB z méně odborného úhlu, o to více ale osobněji. Využijte tak možnost inzerce v několika variantách. Aktuální nabídku volných inzertních ploch Vám zašleme na vyžádání.

Partnerství veletrhu a doprovodného programu

V momentě, kdy zvolené téma veletrhu a doprovodného programu rezonuje s Vaším záměrem, spojme síly. Využijte veškeré možnosti, které plynou z prezentace jako partner veletrhu, příp. doprovodného programu. Součástí partnerství jsou například PR aktivity v online i offline mediích, branding v rámci prostor výstaviště, na webu a všech oficiálních tiskovinách a zprávách.

Participace na doprovodném programu

Naší snahou je vytvořit pestrou škálu aktuálních témat jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Nabízíme Vám tak možnost vstupu do programu konferencí, do diskuzních bloků anebo buďte Vy tím, kdo přinese nové téma, které rezonuje trhem TZB. Vašich podnětů si velmi vážíme a jsou pro nás velmi důležitou součástí společného vývoje.

Prezentace na webu veletrhu, v newsletterech

Informujte nás o Vašich novinách, pozvěte návštěvníky na Vaši expozici, uspořádejte soutěž nebo udělejte workshop či školení během veletrhu. O všem budeme rádi návštěvníky informovat jak prostřednictvím webu, tak našich newsletterů a sociálních sítí. Čím více, tím lépe, se vším si poradíme.

Reklama v areálu výstaviště

Výstavní areál disponuje velkým množstvím outdoorové a indoorové reklamy. Využijte tak tento prostor a upozorněte na sebe ihned při vstupu do areálu. Anebo využijte reklamní plochy v rámci videopanelů. Těch možností je daleko více. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a provázaností s Vaší prezentací.

Jak se stát součástí veletrhu Aquatherm® ?

1.

2.

3.

4.

Oslovte nás

Seznamte nás se svým záměrem na prezentaci případně si nechte zaslat aktuální rastry volných výstavních ploch. Vaše požadavky posílejte na aquatherm-praha@mdlexpo.cz

Vyberte si

Zvolte tu správnou podobu Vaší prezentace co do velikosti a orientace. Jsme Vám plně k dispozici i v rámci přípravy expozice. Jednoduše pro Vás zajistíme kompletní prezentaci.

Přihlaste se

Prostřednictvím námi zaslaných přístupových údajů se přihlaste do portálu vystavovatele a vyplňte přihláškové formuláře a další nezbytné objednávky. Domluvme se na dalších možnostech Vaší prezentace.

Jdeme na to

Využijte 4 dny veletrhu na maximum. Informujte nás o novinkách na Vaší expozici, vše budeme komunikovat v rámci našich komunikačních kanálů. Uspořádejte seminář nebo workshop, se vším Vám pomůžeme.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty budou postupně doplňovány, v případě zájmu o bližší informace již nyní nás prosím kontaktujte.

Aquatherm-praha.com