Kontakty

  • Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
  • 517 302 810
  • quantumas@quantumas.cz
  • www.quantumas.cz

QUANTUM, a.s. na Aquatherm Praha®

Hala 3, stánek 311

Již třetí dekádu je společnost QUANTUM na českém trhu lídrem v přípravě teplé vody.

Mezi prvními jsme na náš trh přivezli plynové zásobníkové ohřívače vody a děláme tak dosud.
Kromě těchto velmi jednoduchých, robustních a spolehlivých ohřívačů, nabízíme jejich moderní variantu. Dodáváme široké spektrum kondenzačních zásobníkových ohřívačů vody energetické třídy A.

Náš základní sortiment doplňují kondenzační kotle, jak s duálním bitermickým výměníkem (hliník, měď), který zaručuje velmi dobré předání tepla a díky konstrukci výměníku rychlou dodávku teplé užitkové vody.

Nově jsme náš sortiment rozšířili o nerezové kotle s unikátním výměníkem Fire Tube a Coil Fire Tube, které nabízíme ve výkonech od 24 do 1260 kW. Tyto kotle jsou ideální do kaskád, vynikají vysokou účinností a velkým modulačním poměrem.

Produktové portfolio QUANTUM pak doplňují teplovzdušné agregáty a solární termické panely.

QUANTUM, a.s. je společností, která však neobchoduje pouze ze zdroji energie, ale rovněž s energiemi jako takovými. Je dodavatel a distributor plynu.

QUANTUM, a.s. má rovněž oddělení projekce a realizace staveb. Díky tomu jsme schopni rovněž projekty v oboru plyn sami navrhnout a zrealizovat.

 

QUANTUM has been the leader in hot water preparation on the Czech market for the third decade.

We were among the first to bring gas storage water heaters to the Czech Republic and we are still doing so. In addition to these very simple, robust and reliable heaters, we offer a modern variant. We supply a wide range of energy class A condensing storage water heaters.

Our basic range is complemented by condensing boilers, both with dual bithermal heat exchangers (aluminium, copper), which guarantee very good heat transfer and, thanks to the design of the exchanger, fast delivery of hot water.

We have recently expanded our range to include stainless steel boilers with the unique Fire Tube and Coil Fire Tube heat exchanger, which are available in outputs from 24 to 1260 kW. These boilers are ideal for cascades and excel in efficiency and modulation ratio.

The QUANTUM product portfolio is complemented by hot air units and solar thermal panels.

QUANTUM, a.s. is a company that does not only deal in energy sources, but also in energy itself. It is a supplier and distributor of gas.

QUANTUM, a.s. also has a design and construction department. Thanks to this, we are also able to design and implement gas projects ourselves.

Aquatherm-praha.com