Kontakty

  • Klíčova 2300/6, 14900 Praha 4 - Chodov
  • 420 241 090 211
  • info-cz@ksb.com
  • www.ksb.com/cs-cz

KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern na Aquatherm Praha®

Hala 4, stánek 427

Verze CZ 

KSB je jedním z předních světových výrobců čerpadel a armatur. Výrobky a servisní služby jsou určeny pro průmysl, technická zařízení budov, energetiku a vodárenství.  KSB nabízí i řešení pro automatizaci čerpadel (pohony, frekvenční měniče, řízení) a armatur (servopohony, pneumatické pohony).

V oboru Technická zařízení budov jsou v portfoliu KSB například kalová čerpadla, přečerpávací stanice na splašky, ponorná čerpadla do studní, automatické tlakové stanice, oběhová čerpadla, uzavírací a regulační ventily, vyvažovací armatury, uzavírací klapky, filtry a zpětné armatury.

KSB je značkou, která je zárukou největší technické kvality čerpadel a armatur.

 

Verze EN

KSB is one of the world’s leading manufacturers of pumps and valves. Products and services are designed for industry, building services, power plants and municipal water supply or sewage. KSB also offers solutions for the automation of pumps (drives, frequency converters, controls) and valves (electric or pneumatic actuators).

In the field Building services, KSB’s portfolio includes, for example, wastewater pumps, lifting units, submersible pumps for wells, boosters, circulation pumps, shut-off and control valves, balancing valves, butterfly valves, strainers and non-return valves.

KSB is a brand that guarantees the highest technical quality of pumps and valves.

Aquatherm-praha.com