Kontakty

ČVUT FSV KTZB na Aquatherm Praha®

Hala 4, stánek 434

Katedra TZB Fakulta stavební ČVUT v Praze

  • Výuka předmětů z oblasti technických zařízení budov v bakalářském, magisterském i doktorském studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, výuka v českém a anglickém jazyce
  • Výzkumná a vývojová činnost v oblasti technických zařízení budov
  • Řešení úloh převážně aplikovaného výzkumu formou národních i mezinárodních grantových projektů a smluvního výzkumu.
  • Konzultační, expertní a poradenská činnost pro praxi
  • Kurzy celoživotního vzdělávání v oboru, odborné semináře
  • Spolupráce na tvorbě norem a předpisů v oblasti vytápění a větrání, energetické
    náročnosti budov, vnitřního prostředí, elektroinstalací a plynových zařízení
  • Experimentální činnost a měření v laboratořích katedry i v terénu
  • Spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT
Aquatherm-praha.com