29. 8. 2023

S novými partnery za sluncem

Fotovoltaika je dnes nedílnou částí jak oboru tak především nabídky mnoha našich vystavovatelů.

… a díky spol. ABF a.s. i s dobitými baterkami

Už v roce 2020 a hlavně pak 2022 jsme na obou ročnících pozvali k prezentaci svých služeb firmy nabízející instalaci fotovoltaických elektráren především v retailovém segmentu výroby pro vlastní spotřebu. Zájem ze strany návštěvníků o těch „pár“ vystavovatelů asi nebyl překvapivý, hlavně na minulém ročníku. Proto tuto sekci veletrhu rozšiřujeme, a to i díky spojením aktivit s novým vlastníkem licence veletrhu Aquatherm Praha spol. ABF a.s..

  • požádali jsme o partnerství dvě prestižní asociace s masivní členskou základnou … představení níže
  • oslovili více než devadesát potencionálních vystavovatelů
  • vyčlenili časový úsek pro B2B sektor v rámci čtyřdenní konference Aquatherm Praha® Meeting 2024 určený právě fotovoltaice
  • prezentace v rámci samostatného PR
  • jednáme o spojení s dalšími subjekty a eventy v oboru Solární energetiky a akumulace v čase a místě s Aquathermem Praha 2024
Asociace AKU-BAT CZ, z.s. sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie.

Podporujeme spolupráci našich členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií a další.

Rozmanitost členské základny spolku předurčuje náš komplexní pohled na akumulaci jako celek.

Aktivně se podílíme na tvorbě nových zákonů a nastavování podmínek nových dotačních titulů. Máme nejaktuálnější informace o probíhajících i chystaných legislativních změnách nejen v ČR, ale i v EU, které sdílíme s naší členskou základnou.

Úzce spolupracujeme se Solární asociací a dalšími oborovými spolky. Jsme zakládajícím členem Svazu moderní energetiky. Jan Fousek, ředitel Asociace AKU-BAT CZ, je součástí představenstva obou těchto institucí.

Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a jsme tak v této oblasti největší profesní organizací. Hájíme zájmy výrobců elektřiny, dodavatelů, zástupců infrastruktury, instalačních a servisních firem a dalších subjektů usilujících o lepší pozici fotovoltaiky v české energetice.

Naše cíle prosazujeme v kooperaci s dalšími zájmovými organizacemi z oblasti obnovitelných zdrojů, zaměstnavatelskými svazy a podnikatelským komorami. Na mezinárodním poli jsme aktivní mj. v evropské fotovoltaické asociaci SolarPower Europe. 

Řešíme zajištění stabilního a předvídatelného prostředí pro výrobce solární energie. Odstraňování překážek a podpora výstavby malých i velkých elektráren. Sdružování instalačních firem a standardizace kvality instalačních služeb. Podpora vědy a výzkumu, objevování nových trendů ve fotovoltaice. Spolupráce s dalšími českými i mezinárodními zájmovými organizacemi na poli obnovitelných zdrojů.

Všechny naše aktivity mají společného jmenovatele: zlepšení podmínek pro výrobu energie ze slunce. Chceme, aby se v Česku mohlo efektivně a bezpečně stavět a provozovat obnovitelné zdroje energie.

Aquatherm-praha.com