Program Aquatherm Praha® Meeting 2022

Generální dodavatel doprovodného programu: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info.cz a Estav.cz

Program je součástí celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body. Festival nářadí v úterý a akce ve čtvrtek a pátek jsou zařazeny zároveň do celoživotního vzdělávání CTI ČR a hodnoceny 2 body.

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Itinerář doprovodného programuje  bude průběžně aktualizován. Vstup na přednášky je zdarma.

Úterý 19. dubna 2022

FESTIVAL INSTALATÉRSKÉHO NÁŘADÍ

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá:      Cech topenářů a instalatérů České republiky
moderuje:  Ing. Dagmar Kopačková, PhD., TZB-info

Novinky pro topenáře a instalatéry z oblasti nářadí, nástrojů a techniky různých značek
Některé nástroje jsou stálice ve vybavení instalatéra a topenáře po dlouhá desetiletí, ale s novými materiály přichází novinky a také vylepšené pomůcky, které usnadní práci. Přijďte se podívat i na a praktické ukázky. Co vám chybí ve vašem autě?

Digitalizace a nové technologie, propojení s řemeslnou tradicí, Bc. Vilém Kodíček, Středí odborná škola Jarov
Návaznost řemesla na projekty v 3D, virtuální realita již ve školách při výuce, novinky pro praxi.

Zápachové uzávěrky a připojovací potrubí vnitřní kanalizace, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno
odborná přednáška, diskuse k potřebnému nářadí a montáži

Splašková odpadní potrubí vnitřní kanalizace, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno
odborná přednáška, diskuse k potřebnému nářadí a technikám spojování potrubí

Expozice zajímavostí z historie instalatérského řemesla
CTI ČR dlouhodobě buduje knihovnu historických oborových publikací. Načerpejme z umu předků.

Soutěže u stánků nářadí pro návštěvníky o věcné ceny

Slavnostní udělení Výročního topenářského a instalatérského uznání 2022
CTI ČR každoročně oceňuje osobnosti, které v oboru zanechávají svoji stopu a které oboru pomáhají. Kdo z nominovaných uspěl letos?

Vzdělávání v činnosti CTI ČR, plánované akce, činnosti dle oprávnění instalatérů a topenářů a celoživotní vzdělávání

 

NOVÉ POVINNOSTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA A ROZÚČTOVÁNÍ

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá:      portál TZB-info
moderuje:  Ing. Josef Hodboď

Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1. ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechna instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.

O náklady s novou legislativou se jedná převážně u měřičů topných nákladů. U vodoměrů se termínově kryje a jde ruku v ruce legislativa s běžnou výměnou/metrologickým ověřením. U rozdělovačů topných nákladů, pokud je jejich životnost delší, vznikne vynucená investice, bude třeba jejich výměna za rádiové (dálkově odečitatelné) k 1. 1. 2027 

Implementace EED a plnění její povinnosti od 1. 1. 2022. Jak se správně orientovat při výběru dodavatele služeb v rámci nových požadavků EED, David Samek, ista Česká republika s.r.o.

Praktická ukázka aplikace evropských směrnic a české legislativy v dálkových odečtech měření spotřeby tepla, SV a TV z bytů, Ing. Miroslav Los, Lomex LM s.r.o.

Co je nového pro rozúčtovatele a pro koncového zákazníka, Ing. Peter Holyszewski, Enbra, a.s.

Komentář k aktuální legislativě a odpovědi na nejčastější dotazy, Mgr. Jana Machková místopředsedkyně Rady Artav, Ing. Peter Holyszewski, předseda Rady Artav

Diskusní fórum – na časté dotazy z praxe odpoví přednášející a můžete se samozřejmě zeptat i na místě

Středa 20. dubna 2022

ČVUT UCEEB FÓRUM

přednáškový sál 1 – vstupní hala 1

pořádá: ČVUT UCEEB

V rámci přípravy českého pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji tým výzkumníků z ČVUT UCEEB vyvinul autonomní systémy pro získávání vody ze suchého horkého pouštního vzduchu. Autonomní systém s návrhovou produkcí 100 l/den vestavěný do dvou přepravních námořních kontejnerů byl testován v poušti ve Spojených arabských emirátech. Jeho obdoba je nyní součástí českého pavilonu, kde produkuje vodu pro zalévání zahrady. V současné době se laboratorně testuje menší systém s produkcí okolo 8 l/den určený pro přepravu na korbě automobilu.

Výpočet budovy v pokročilém simulačním programu umožňuje podrobněji zohlednit vliv slunečního záření, akumulace, konkrétní regulace technických zařízení, profilů zátěže apod. Vytvoření modelu budovy/systému umožňuje celou řadu analýz od změn vlastností obálky budovy či velikosti technologie (jako podklad pro rozhodování developera o investici) přes testování okrajových podmínek provozu (jako podklad pro specialistu v oblasti regulace) po kombinování různých technologií, technických systémů a zdrojů energie (jako podklad pro projektanty TZB). Rozsah využití počítačových simulací bude ukázán na řešených příkladech z praxe.

Uhlíkově neutrální sousedství, energeticky nulové čtvrti a jejich hodnocení je stále aktuálnější téma. Budou prezentovány různé přístupy k hodnocení, jaké zdroje nám pomáhají a jaké nikoliv ve snaze dosáhnout na takové standardy. Jak navrhovat energetiku větších obytných celků? Pomáhají nám podrobnější simulace budov pro stanovení skutečného využití obnovitelných zdrojů v rámci souboru budov, případně pro stanovení reálných výkonových potřeb a potřebných akumulačních kapacit.

Výsledky energetické bilance v průkazu energetické náročnosti budov pracují s měsíčními údaji energetických potřeb pro vytápění, přípravu teplé vody, větrání, osvětlení apod. Nový nástroj umožňuje podle základních parametrů budovy a výsledků bilance v PENB rozpočítat měsíční údaje do hodinového kroku. Díky tomu lze bilancovat reálnou využitelnost elektrické energie z FV systému v kombinaci s přímotopným vytápěním, tepelným čerpadlem, bateriovým úložištěm a ohřívačem vody, případně do bilance zahrnout i uživatelskou spotřebu elektrické energie (domácí spotřebiče).

V říjnu 2021 došlo k prudkému nárůstu cen elektrické energie. Díky tomu se začali lidé více zajímat o úspory a svoji částečnou soběstačnost. Investice do obnovitelných zdrojů se nyní vyplácí často i bez nutnosti dotací. Dodávka přetoků elektrické energie do sítě nemusí být nevýhodná, jak tomu bylo dříve. Jak může vhodně využít situaci rozkolísaného trhu řada z nás? Jaké možnosti komunitní energetiky lze očekávat v ČR a proč má cenu sdílet energii s ostatními? A co na to velcí energetičtí hráči? Na uvedené otázky si odpovíme včetně modelových situací.

V přednášce bude představen energetický koncept rodinného domu realizovaného v pilotní instalaci. Koncept představuje dům s dominantním energonositelem elektrickou energií. Dům je vybavený velkým bateriovým uložištěm elektrické energie, fotovoltaickou elektrárnou a komplexním řízením toků energie při provozu. Součástí spotřeby energie je nabíjení elektrického vozidla. Podíváme se na příklady, jak je zabezpečené řízení vnitřního prostředí pro uživatele. Představíme si vybrané výsledky z probíhající energetické analýzy.

V souvislosti s narůstajícími nároky na energeticky efektivní provoz bude představeno praktické využití automatické detekce a diagnostik chyb (AFDD) pro vzduchotechnické jednotky a otopné soustavy. V rámci přednášky bude stručně představena problematika diagnostiky TZB systémů včetně výhod i bariér k její implementaci v budovách a budou popsány vybrané provozní chyby detekované během provozu určitých zařízení.

Dlouhá živostnost budov je přáním skoro všech majitelů. Při využívání přírodních materiálů pro stavbu budov je nutné zajistit, aby podmínky uvnitř konstrukce neohrožovaly samotný konstrukční materiál, a to z toho důvodu, že do vnitřku konstrukce nevidíme. Senzory instalované přímo v konstrukci nám poskytnou informaci o podmínkách panujících přímo v konstrukci stavby, a díky tomu můžeme včas detekovat situace nebezpečné pro dřevo a další přírodní materiály. Prezentace představí novinky v oblasti systému pro kontinuální monitoring vlhkosti Moisture-Guard a zkušenosti s jeho nasazováním – ukázky z praxe, reálné úniky a možnosti detekce, ukázka sanace domu po dlouhodobém úniku vlhkosti a znázornění průběhu vysoušení z reálných dat vlhkosti konstrukčního materiálu.

Green Deal – VÝZVA K NOVÉMU POHLEDU NA TECHNOLOGIE PRO ENERGETIKU A KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

odborný garant programu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze

Čtvrtek 21. dubna 2022

FÓRUM ÚSPOR

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá:     MDL Expo s.r.o.
moderují:  Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. a Tomáš Sehnal, portál TZB-info

Shrnutí současné energetické situace

Řešení komplexního a dílčího opatření v závislosti na možnostech snížení nákladů na provoz rezidentních staveb a staveb bytových domů

Technologie zateplení domů, instalace a doinstalace OZE

Dotační podpora pro novostavby a rekonstrukce budov

 

Celkové řešení snížení energetické náročnosti budov pro rodinné a bytové domy za podpory NZU.

Vysvětlení jak nutné je připravovat technické podklady před zahájením samotných stavebních prací.

Kompletní systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje zdravé, komfortní a také energeticky úsporné vnitřní klima. U dobře zatepleného a utěsněného domu je tepelná ztráta při větrání okny vyšší než ztráta prostupem. V těchto stavbách může rekuperace uspořit až 70 % nákladů na vytápění. Volitelnými tepelnými výměníky lze vzduch dohřívat a dochlazovat.

Prezentace zemních (země/voda, voda/voda) tepelných čerpadel firmy IVAR CS typu Mega pro komerční sektor tradičního švédského výrobce Thermia. Výkony modelů Thermia Mega se pohybují od verze S do verze XL 10 – 88 kW. Jednotky je možno kaskádovat až do výstupního výkonu v řádech MW. Špičkovou technologii podtrhuje moderní a funkční design.

 

Thermia Inverter – sccroll kompresor s proměnnými otáčkami díky frekvenčnímu měniči poskytuje výstupní výkon přesně dle aktuálního požadavku vytápění

Genesis – řídicí systém pro invertorová tepelná čerpadla vyvinutý přímo v Thermia. Má barevný dotykový displej a přehledné a intuitivní uživatelské prostředí

Hot Gas – využití přehřátých par pro přípravu teplé vody

Monitorování okruhu nemrznoucí kapaliny (primárního) – tepelné čerpadlo hlídá parametry zdroje tepla a svůj chod přizpůsobuje aktuálním podmínkám. Lze tím například zabránit vymražení vrtu

Při využití rozšiřovacího příslušenství Thermia Mega umí ovládat až 5 směšovaných distribučních okruhů, pasivní nebo aktivní/pasivní chlazení, řízení okruhu teplé vody atd.

Vytápění a chlazení je potřeba řešit nejen z hlediska zdroje, ale celého systému. Plošné stropní systémy pro vytápění a chlazení FV Comfort zvyšují celoroční účinnost tepelných čerpadel. Navíc zvyšují komfort v budovách jak v zimním, tak v letním období.

Koncept „chytrého“ řízení spotřeby energií v moderních objektech a využití energetického úložiště nejen pro ukládání energie z FVE, ale schopného také autonomně přizpůsobovat odběr z distribuční sítě spotovým cenám. V rámci přednášky budou prezentovány první výsledky z pilotních projektů, vzniklých ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, ve kterých je toto řešení aplikováno.

Komfort vnitřního prostředí, efektivní technologie s úsporným provozem energetiky domu a příjemné ovládání – tyto oblasti se v domě za provozu prolínají a ovlivňují. Všechna zařízení v době o sobě musí vědět, musí být tedy propojeny datovou komunikací a koordinované centralizovanou nadřazenou logikou.

Medzi aktuálne témy patrí možná úspora tepla a paliva na jeho výrobu.

Rekonštrukcie rozvodov tepla v mestách, ktoré v posledných rokoch prebiehajú pomáhajú znižovať straty v rozvodoch.

Použitím flexibilných plastových potrubí alebo ich kombináciou s oceľovými potrubiami (hybridné siete) je možné ušetriť viac ako 30% oproti realizáciu v oceľových predizolovaných potrubiach.

Prípadové štúdie a ukážky realizácií, s identifikáciou oblastí kde je možné toto inovatívne riešenie využiť.

Růst ceny energií dostává v poslední době do popředí zájmu víceméně známé technologie jako je fotovoltaika, rekuperace, úsporná osvětlení, atp. Pokud vás podobné technologie zajímají, rádi se podělíme o praktické zkušenosti z jejich instalací. Přiblížíme reálné výhody a nevýhody těchto řešení.

Jaké volit ideálně technologie pro novostavby a rekonstrukce, aby byly splněny požadavky energetické náročnosti budovy, abychom dosáhli co nejvyšších provozních úspor a zároveň bydleli komfortně. Jak nám k tomu pomůže řízené větrání s rekuperací tepla. Jaké výhody přináší spolupráce s V-systém.

Situace v ČR v oblasti hospodaření s vodou a její dopad na zásoby a cenu vody. Centralizovaná a decentralizovaná řešení. Šedá voda a její potenciál jako příklad decentralizovaného řešení.

Mít dostatek vody je s ohledem na nedostatek vody v jiných regionech světa luxus. Každodenní sledování spotřeby vody by proto mělo být samozřejmostí. Nejde jen o to zachovat přírodní zdroje a ušetřit peníze za spotřebovanou vodu. Voda může unikat z kohutků i toalet. Nezjištěné úniky vedou k velkým ztrátám vody a zbytečným finančním nákladům. Inteligentní systém systematicky nahrává a analyzuje údaje o spotřebě. Umožňuje to speciální modul dodatečně instalovaný na již namontovaných vodoměrech.

Ve společnosti je současným trendem zdůrazňovaný cíl úspora energií. Opomíjí se všechny ostatní vlivy související s dobrým životním prostředím a kvalitou bydlení.

Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Chcete stavět nebo byste si jen rádi snížili vysoké účty za energie a vodu pořízením nádrže na dešťovku, instalací fotovoltaiky nebo výměnou starého kotle za nový úspornější? Představíme vám program Nová zelená úsporám i kotlíkové dotace, které vám v době rostoucích výdajů za bydlení dokáží ušetřit i stovky tisíc korun.

Jak vypadají energetické štítky pro kotle, kamna, tepelná čerpadla a ohřívače vody? Jaké jsou hlavní požadavky a dotčené kategorie zdrojů tepla pro uvádění energetických štítků?

Shrnutí současné energetické situace

Řešení v závislosti na možnostech snížení nákladů na provoz rezidentních staveb a staveb bytových domů

Technologie a vývoj trendů v OZE

Dotační podpora pro novostavby a instalace do současných staveb

Dostupnost řešení

 

Celkové řešení FVE + tepelná čerpadla jako možný zdroj tzv. téměř energetické soběstačnosti v závislosti na vývoji cen v energiích v porovnání cen 2021, první čtvrtletí 2022 a predikce vývoje cen především v plynu v rámci celého roku 2022.

V rámci tohoto přehled návratnosti investic v rámci modelového příkladu realizovaných opatření pro naše zákazníky.

ENERGETICKÉ FÓRUM AQUATHERM® PRAHA 2022

kongresový sál, 1. patro – vstupní hala 2

pořádá:     portál TZB-info a MDL Expo s.r.o.
moderují:  Mgr. Jiří Zilvar a Ing. Milan Bechyně

13:00 – 16:00

 • Jaké přinese válka na Ukrajině změny a co se nejspíš naopak měnit nebude?
 • Co můžeme dělat, když do Evropy přestane proudit ruský plyn?
 • Vrátí se do hry uhlí?
 • Pomohou nám obnovitelné zdroje, akumulace a elektromobilita?
 • Ovlivní válka plánování nových jaderných zdrojů v ČR?

V rámci prvního bloku vystoupí Dana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Luděk Niedermayer, poslanec evropského parlamentu, Michal Šnobr, poradce finanční skupiny J&T, soukromý investor, minoritní akcionář ČEZ a.s.

 • Jak jsou vysoké ceny energie v porovnání s minulostí?
 • Jaký je podíl zemního plynu na cenách elektřiny?
 • Změní se role emisních povolenek?
 • Když bude hrozit nedostatek elektřiny, bude její ceny dál určovat trh?
 • Jaké jsou možnosti řešení energetické chudoby?

V rámci druhého bloku vystoupí například Jiří Gavor, zakladatel konzultační firmy ENA, Blahoslav Němeček, partner pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě EY, Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ, a.s.

 • Teplárenství se v souvislosti s green dealem chystalo přejít na plyn. Jak to vypadá teď?
 • Jak je na tom Česko se zásobami uhlí pro vytápění?
 • Jak budou na rostoucí ceny plynu reagovat lokální plynové kotelny?
 • Do jaké míry lze v teplárenství uplatnit biomasu?

V rámci třetího bloku vystoupí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení, Ludvík Baleka, předseda představenstva společnosti Prometheus.

Pátek 22. dubna 2022

ČÍM VYTÁPĚT? VÝMĚNY KOTLŮ A VOLBA ZDROJE V SOUVISLOSTECH

přednáškový sál – vstupní hala 2

pořádá:     portál TZB-info
moderují:  Ing. Josef Hodboď a Ing. Zdeněk Lyčka 

Které spalovací technologie pro vytápění jsou dostupné a přitom splňují požadavky životního prostředí a ekodesignu?
Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec na spalovací zdroje

Lhůta pro realizaci akce v rámci NZÚ, důkaz aktivity žadatele, zohlednění inflace, změna zdroje v již schválené dotaci, novinky v kotlíkových dotacích a NZÚ.
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP

Aktuální situace na trhu s kotli a TČ. Dostupnost, krátkodobý výhled. Co ovlivňuje nabídku?
Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT

Dostupnost dřeva a pelet. Nabídka v ČR a krátkodobý odhad dostupnosti a cen do září 2022
Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastr Česká peleta

Zprovoznění nevyužívaného komínu. Volba vložkování podle druhu paliva
Ing. Jiří Vrba, člen TNK Komíny

Tepelné čerpadlo země-voda = přímá cesta ke splnění přísných požadavků PENB
Ing. Ondřej Kaňka, projektový manažer, GEROtop spol. s r.o.

Kombinace zdrojů – Trigenerace – kombinace peletového kotle, tepelného čerpadla a fotovoltaiky
Ing. Leopold Benda, ředitel Benekov s.r.o.

Poznámka pořadatele:

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Itinerář doprovodného veletrhu bude průběžně aktualizován.

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a to celkem  3 body. Festival nářadí v úterý a akce ve čtvrtek a pátek jsou zařazeny zároveň do celoživotního vzdělávání CTI ČR a hodnoceny 2 body.

Aquatherm® Praha Preview

Podívejte se na záznam online programu Aquatherm® Praha Preview věnovaný novinkám z oboru TZB a upoutávkám vystavovatelů na jejich prezentaci na nadcházejícím veletrhu.

Aquatherm-praha.com