1. 3. 2024

Aquatherm Praha Meeting 2024

Celá akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT 3 body, ČKA 3 body.

Celá akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT 3 body, ČKA 3 body.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Česká komora architektů je samosprávná profesní organizace zřízena zákonem. Sdružuje autorizované architekty, krajinářské architekty a urbanisty.

 

Aquatherm-praha.com