30. 10. 2023

80% výstavní plochy obsazeno!

Spolu s Vámi se vracíme k předcovidovým ročníkům a číslům, podívejte se.

Aquatherm Praha nejsou jen představitelé oboru, ale i státní a profesní sdružení a asociace. Spoustu jednání již máme za sebou a spoustu před sebou. Už dnes, v době oficiální uzávěrky víme, že u většiny našich klíčových klientů se s veletrhem počítá a u odborných partnerů také. Dotační programy, legislativa, politické souvislosti dnešní doby, technologické inovace apod., těch informací, změn, novinek a příležitostí je mnohem více než v minulosti a vzhledem k celostátnímu významu Aquathermu Praha pro obor TZB, dvouleté periodicitě a příležitosti k prezentaci všeho v rámci PR nás čeká opět Aquatherm Praha, tak jak ho známe.

Neváhejte a obraťte se na nás s Vaším požadavkem na prezentaci na veletrhu. Děkujeme!

Aquatherm-praha.com