22. 8. 2023

2024 …vše pro udržitelnou budoucnost​

Přesně před 10 lety jsme Vám osobně představili nový koncept veletrhu Aquatherm Praha s přechodem na jarní termín a dvouletý cyklus a dnes po 30 letech začínáme připravovat už jeho 25. ročník.

25

Ročník

8

Oborů

200+

Vystavovatelů

17 000+

Návštěvníků

„Vracíme se k tradičním veletržním číslům!“

Po nepředstavitelné výzvě způsobené pandemií Covid-19 jsme vděční, že vás můžeme pozvat na jubilejní 25. ročník veletrhu Aquatherm Praha. Věříme, že tento ročník bude symbolizovat návrat ke standardům a tradicím, na kterých jsme před deseti lety tento prestižní veletrh postavili.

Minulý rok byl pro nás všechny náročný. Na jednu stranu jsme byli svědky velkého zájmu ze strany návštěvníků B2B a B2C, což ukazuje na důležitost a potřebu setkávání se a spolupráci v oboru. Na straně druhé jsme však museli čelit absenci některých tradičních vystavovatelů, což bylo ovlivněno obecně známými následky „covidové mizérie“

Vzhledem k této náročné situaci byl poslední ročník pro nás pořadatele malým zázrakem. Během dvou let covidu jsme čelili kontinuálnímu posouvání termínu veletrhu a usilovali o klíčové akvizice firem, dokonce i v době největšího lockdownu. Chceme vám tedy znovu poděkovat za vaši trpělivost a podporu – těm, kteří vystavovali, i těm, kdo nemohli, ale přesto nás podpořili svou přítomností.

Aquatherm Praha je v evropském měřítku jediným veletrhem, který nepřerušil svou tradici konání ani v nejtěžších obdobích pandemie covidu. Tato kontinuita nám umožnila udržet kontakt s vámi, našimi důležitými klienty. Výsledkem byl velký úspěch letošního Aquatherm Nitra 2023, který se stal letos stěžejní událostí pro Slovensko a blízký region, jak počtem, tak i kvalitou návštěvníků.

Podpora klíčových firem s odborníky za zády

Aquatherm Praha nejsou jen představitelé oboru, ale i státní a profesní sdružení a asociace. Spoustu jednání již máme za sebou a spoustu před sebou. Už dnes víme, že u většiny našich klíčových klientů se s veletrhem počítá a u odborných partnerů také. Rádi bychom s našimi garanty a partnery letos pracovali mnohem intenzivněji než v minulosti. Důvodem jsou především dotační programy, legislativa a politické souvislosti dnešní doby. Zkrátka těch informací, změn, novinek a příležitostí je mnohem více než v minulosti a vzhledem k celostátnímu významu Aquathermu Praha pro obor TZB, dvouleté periodicitě a příležitosti k prezentaci všeho v rámci PR, začneme návštěvnickou kampaň pro nadcházející ročník mnohem dříve. A jaký je tedy aktuální stav?

80% VÝSTAVNÍ PLOCHY OBSAZENO !

Spolu s Vámi se vracíme k předcovidovým ročníkům a číslům. Už dnes, v době oficiální uzávěrky víme, že u většiny našich klíčových klientů se s veletrhem počítá a u odborných partnerů také. Více ZDE.

 

Neváhejte a obraťte se na nás s Vaším požadavkem na prezentaci na veletrhu. Děkujeme!

 

Co bychom určitě rádi, je navázat na formát doprovodné konference z roku 2022 pod gescí portálu TZBinfo.cz, kterou považujeme za čtyřdenní unikátní záležitost v našich zeměpisných šířkách. Viz Připravovaná témata AQ Ph 2024 ZDE.

A TO NEJHLAVNĚJŠÍ – NEZDRAŽUJEME.

Podařilo se nám udržet pro Vás ceny za plochu a reklamu v nezměněných cenách již od roku 2014.
Více naleznete ZDE.
… a co dál?
  • 4 HALY – Výstaviště PVA EXPO PRAHA – oborové členění vystavovatelů, zachování tradičních umístění
  • DVOULETÝ CYKLUS VELETRHU – návrat k předcovidovým ročníkům a číslům
  • FOTOVOLTAIKA na vzestupu a s novými partnery
  • ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, TEPELNÁ ČERPADLA – vzhledem k energetické situaci v Evropě a novým opatřením zaměřeno na propojení a představení nových možností pro montážní a servisní firmy
  • PODPORA UČŇOVSKÝCH OBORŮ – spolupráce s Cechem topenářů a instalatérů v rámci doprovodného programu
  • ZAPOJENÍ vystavovatelů do doprovodného programu
  • DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU – konference na aktuální téma, prezentace, streamování z veletrhu s portálem TZBinfo a Estav
  • NÁŠ CÍL – udržet a posílit akci v oboru TZB s hlavním mottem veletrhu … OSOBNÍ SETKÁNÍ je nepřenositelné
Nová reklamní kampaň

Mediální prostor, naše zvyky a technické možnosti nás všech se samozřejmě mění. My jako pořadatelé jsme si to vyzkoušeli ať už během covidu při virtuálním veletrhu TZBexpo.com, tak především u letošního ročníku Aquathermu Nitra 2023. A to zjednodušeně řečeno vsazením na stěžejní části kampaně umístěné na internet. Především využitím vyhledávačů s funkcí remarketingu a sociálních sítí s překvapivým výsledkem v kontextu cílové B2B skupiny návštěvníků – viz vyhodnocení návštěvnosti AQ Nitra 2023 ZDE. Samozřejmě standartní nosiče jako billboardy, rádio apod. zůstává, ale hlavní důraz klademe na internet ve všech jeho podobách.

S čím určitě jsme měli na Slovensku úspěch a rádi přenesli do čech je naše novinka na vlastní firemní „karty“ na stránkách veletrhu informující vaše návštěvníky o připravovaných novinkách plánovaných pro veletrh a umístění reklamní ikony na „Home page“ Vašich stránek.

Více o detailech obou novinek najdete na slovenské edici Aquathermu ZDE.

Samozřejmě bez našich společných „Timesů“ si už naši spolupráci s Vámi neumíme představit.

Aquatherm-praha.com